Mókus csoport

 

Csoportunk vegyes életkorú, úgy működik, mint egy nagy család. A kiscsoportosok hamar önállóságot tanulnak a nagyobbaktól, a nagyok pedig szeretettel terelgetik, segítik, tanítják a kicsiket.

Igyekszünk szeretetteljes, nyugodt, családias légkört teremteni, melyben a gyerekek biztonságban érezhetik magukat, ahol bizalommal fordulhatnak társaikhoz és a felnőttekhez.

Fontosnak tartjuk a játéktevékenységben való kibontakozást és annak segítését. Kiemelten igyekszünk figyelni arra, hogy a kötött és kötetlen foglalkozások tartalma a gyermekek életkorához igazodjon, és élményszerű legyen.

Arra törekszünk, hogy a gyermekek találják meg helyüket óvodánkban, élvezzék, hogy a csoportunk tagjai, ahol elfogadják, várják és szeretik őket, ahol megmutathatják, és kibontakoztathatják egyéniségüket, egyéni képességeiket.

Célunk, megteremteni számukra, hogy Isten szeretetének megtapasztalásával, boldog óvodások legyenek.

„Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk.” ( 1 János 3,1)