Vallásos nevelésünk alapelve az apostolok küldetése:

”Menjenek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek” (Mt.28, 19-20).

Kedves Látogatók!

Sok szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Deák téri evangélikus templom elnevezésű  Youtube csatornát!
Ezen az oldalon fenntartó gyülekezetünk lelkészei tesznek közzé hétköznapokra és vasárnapra lelki muníciót, bátorító, megerősítő üzeneteket. Nézzék, hallgassák bátran! A gyermekbibliaköröket, családi istentiszteleteket itt is közzétesszük. Több alkalommal is közreműködik Marcika, a mi kis óvodásunk. :)
Anyák napi családi istentisztelet
Jónás története
Az utolsó vacsora

A gazdag és Lázár

Ötezer ember megvendégelése

Zákeus története

A tékozló fiú

Jézus megkísértése

Karácsonyi gyermekistentisztelet

Karácsonyi készülődés, sütirecept

József története

Bélsaccar lakomája

Átölel az Isten

Illés és a sareptai özvegy

Eszter története

A jeruzsálemi templom építése

Illés története

Fülöp és az etióp kincstárnok

Ezüstöm és aranyam nincsen

Pünkösd

Dániel és az oroszlánok

A bábeli zűrzavar

Anyák napja

A teremtéstörténet

Családi Istentisztelet

Noé a karanténban

Feltámadás süti